USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo da pažljivo pročitate dole navedena pravila i uslove korišćenja ovog sajta koji je besplatan. Samim pristupanjem sajtu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, Vi automatski prihvatate ‘Uslove korišćenja’. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta, molimo Vas da ga odmah i napustite.

AUTORSKA PRAVA

Copyright © 2018-2023, sva prava rezervisana. Imena kompanija i proizvoda na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku koja je u vlasništvu kompanije i kao takve su i predstavljene.

KORIŠĆENJE INFORMACIJA SAJTA

Vi možete da preuzimate, gledate, kopirate i štampate stranice i grafike koje se nalaze na tim stranicama pod uslovom da:

(1) stranice koristite isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe i

(2) da sadržaj stranice ne sme biti izmenjen ni na koji način. Izuzev kada je to posebno naglašeno, ne možete preuzimati, slati, kopirati, štampati, prikazati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog sajta kako bilo kog dela tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole sajta kupiklimu.rs.

POSETIOCI

Izuzev kada je drugačije istaknuto od strane www.kupiklimu.rs sajta, svi komentari, informacije i materijali koji su postavljeni na sajt od strane posetilaca treba da budu smatrani vlasništvom sajta www.kupiklimu.rs. Postavljanjem komentara, informacija i materijala na www.kupiklimu.rs sajtu Vi za to ne možete biti plaćeni iako je to postaje vlasništvo sajta. Sajt www.kupiklimu.rs može koristiti takve komentare, informacije i materijale bez ikakve dozvole ili naknade.

LINKOVI

Ovaj sajt može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom www.kupiklimu.rs sajta, stogawww.kupiklimu.rs nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

GARANCIJE I OBAVEŠTENJA

INFORMACIJE, PROGRAMI, PROIZVODI I USLUGE KOJI SE NALAZE NA OVOM SAJTU MOGU BITI ZASTARELI ILI MOGU IMATI GREŠKE, NEPRECIZNOSTI ILI SLIČNE GREŠKE. IZUZEV AKO JE SUPROTNO NAGLAŠENO SVE INFORMACIJE, PROGRAMI, PROIZVODI I USLUGE SE KORISTE TAKVE KAKVE JESU I BEZ IKAKVIH GARANCIJA. NI U KOM SLUČAJU SAJT CoolSistem.com NIJE ODGOVORAN ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, ILI ŠTETE OD GUBITKA PROFITA, PRIHODA, PODATAKA, PROSLEĐENU VAMA ILI DRUGIMA. SAJT CoolSistem.com ZADRŽAVA PRAVO DA IZMENI ILI PREPRAVI BILO KOJI PODATAK NA SAJTU U BILO KOM TRENUTKU BEZ IKAKVOG OBAVEŠTENJA.

OSTALO

Kao najbezbedniji način kupovine mi predlažemo da lično posetite naš maloprodajni objekat na adresi Sonje Marinković 3/3, Subotica. Na taj način bićete zaštićeni Vi kao kupac i mi kao prodavac od mogućih prevara.

POLITIKA REKLAMACIJA

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS” br.62/2014 i Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija Atmosfera PR Subotica od 2021. godine, obaveštavamo vas o načinu i mestu ulaganja i rešavanja reklamacija kupaca.

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju Atmosfera PR u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

Kako i gde izjaviti reklamaciju?

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete da izjavite reklamaciju, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl):

Usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena
Pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod ili na adresu sedišta Atmosfera, Sonje MArinković 3/3, Subotica
elektronskim putem na mail adresu office@kupiklimu.rs

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i izda reklamacioni list.
Način rešavanja reklamacije

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice Coolsistem d.o.o.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Atmosfera PR obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Atmosfera PR (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Atmosfera PR – Subotica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cene prikazane na sajtu i nema skrivenih troškova.