MultiSplit Sistemi

Multisplit sistemi su sistemi koji se sastoje od jedne spoljne i više unutrašnjih jedinica (maksimalno 5). Spoljna jedinica funkcioniše po sistemu toplotne pumpe koja iskorištava toplotu vazduha da bi ohladila (ljetnji režim) ili pregrijala (zimski režim) freon koji u sistem distribuira kompresor. Freon se u sistemu distribuira bakarnim mekim cijevima pri čemu se od spoljne jedinice do svake unutrašnje jedinice postavljaju dve cevi jedna za tečnu i jedna za gasnu fazu. Između spoljne i svake unutrašnje jedinice se postavlja i komunikaciono napojni kabl.

Odabir režima rada se vrši preko kontrolera unutrašnjih jedinica. Svaka unutrašnja jedinica funcioniše zasebno, a spoljna jedinica prilagođava kapacitet prema zahtjevima sa unutrašnjih jedinica. Ovi sistemi se proizvode sa inverterskim kompresorima jer imaju veliku uštedu energije a omogućuju rad u režimu grejanja na spoljnim temperaturama vazduha do -30°C. U ovim sistemima se kao radni fulid koristi ekološki freon R410A ili R32.

Raspon snage hlađenja i grejanja je od 4-18kW.
Ovi sistemi, sa više unutrašnjih jedinica se vrlo brzo prilagođavaju zahtevima svakog prostora uz manju potrošnju električne energije. Mogu se koristiti i za hlađenje i za grejanje prostora.

Multi split sisteme je najbolje montirati pri gradnji ili renoviranju prostora jer se tada instalacije mogu postaviti nevidljivo. U tom slučaju vidljiva može biti samo spoljna jedinica multi sistema.

Osim toga, multi sistemi stvaraju uštedu električne energije i mnogo su isplativiji od posedovanja dva ili tri različita klima uređaja. Ukoliko imate veliku kuću, na primer, u kojoj živi višečlana porodica, multi sistem je sjajno rešenje. Putem njih možete napraviti ugođaj za sve. To ćete postići tako što možete podesiti više temperature u jedno delu kuće, dok u drugoj temperatura može biti nekoliko stepeni niža.

Zainteresovani ste za ugradnju MultiSplit sistema? Zatražite pomoć našeg konsultanta, ispunite formular i naš konsultant pozvaće Vas u najkraćem roku!

Vaš broj telefona na koji vas naš konsultant može kontaktirati

Multi sistem nudi i najjednostavniji način primene. On se ogleda u stvaranju i instaliranju programabilnih termostata za nadgledanje i kontrolu temperature zasebno u svakoj prostoriji. To nam omogućava da umesto da imamo iste postavke temperature u svakoj prostoriji, podesimo i promenimo temperature u skladu sa našim individualnim potrebama. Neki multi sistemi su napravljeni tako da se njima može upravljati i putem mobilnih telefona, preko aplikacije koja nam daje mogućnost da u svakom trenutku ma gde god da se nalazite uključite i isključite neku od unutrašnjih jedinica vašeg multi sistema.