TOPLOTNE PUMPE

ŠTA SU ZAPRAVO TOPLOTNE PUMPE?
Toplotne pumpe su uređaji uz pomoć kojih se toplotna energija iz jednog okruženja prenosi u drugo. Na primer, toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi između 12°C i 15°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se vodi u izmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava. Delimično ohlađena voda vraća se u bunar tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon, koji je sada u gasovitom stanju, sabija se kompresorom i otpušta toplotu koju predaje vodi koja cirkuliše kroz podni sistem cevi u objektu.

Zainteresovani ste?

Ostavite vaše podatke, i naše kolege će Vas kontaktirati u najkraćem roku!

Vaš broj telefona na koji vas naš konsultant može kontaktirati

Kako radi toplotna pumpa ?

Treba napomenuti da se termin „toplotna pumpa“ koristi za fizičku pojavu „prepumpavanja toplote“, a pritom se ne misli na uređaj koji to radi. Ovu fizičku pojavu omogućavaju druge dve prirodne pojave, isparavanje i kondezacija, odnosno promena agregatnog stanja iz tečnog u gasovito i obrnuto.

Isparavanje je fizička pojava koja je praćena oduzimanjem toplote okolini. To je razlog što se znojimo kada nam je toplo. Znoj koji isparava odnosi sa sobom višak toplote sa našeg tela (hladi ga) i tako reguliše telesnu temperaturu. Kondezacija je suprotna pojava isparavanju i praćena je odavanjem (oslobađanjem) toplote. Voda koja je isparila iz neke posude (pretvorila se u vodenu paru), vratiće svu energiju uloženu u isparavanje, kada se bude kondezovala (ponovo prešla u tečno stanje). Ove dve pojave neprekidno se dešavaju u uređajima koji rade na principu toplotne pumpe.

 Šta je COP?

Koeficijent grejanja je, u stvari, odnos između utrošene električne i dobijene obnovljive energije. Na primer, koeficijent 4 znači sledeće: Za jedan utrošeni kilovatčas (kWh) električne, dobijamo 3 kWh geotermalne energije. Praktično, Vaši troškovi grejanja smanjuju se 4 puta.

Smanjenjem temperature grejanog fluida povećava se koeficijent grejanja (a time i ušteda). Iz tog razloga kombinacija toplotne pumpe i podnog grejanja daje najbolje rezultate, obzirom da podno grejanje zahteva nisku temperaturu vode (oko 40 °C).

Najisplativiji sistem grejanja!

Iako važe za najisplativiji sistem grejanja, u Srbiji se korisnici još uvek premišljaju oko uvođenja ovih sistema. Jedan od glavnih razloga jesu visoki troškovi za instalaciju ovog sistema, ali treba napomenuti da se početna investicija vrlo brzo isplati. Praksa govori  da se nakon uvođenja sistema toplotnih pumpi već za tri godine povrati uloženo.

S obzirom na to da toplotne pumpe koriste tek 1/5 električne energije za svoje napajanje, ne čudi što su mnogi domovi u Evropi opremljeni ovim sistemima. A da ne pričamo koliko su efikasni leti za rashlađivanje prostora.

A da ne pominjemo ekološku i energetsku efikasnost.

KOJU PUMPU IZABRATI?

O ovoj temi nikako ne smete da razmišljate. Investicija je previše ozbiljna da bi doneli odluke sami, zato postojimo mi. Mi Vam nudimo besplatnu konsultaciju! Nakon izlaska na teren procenimo objekat, zatim uzimamo u obzir debljinu zida, debljinu dodatne izolacije, prozore, izolaciju i debljinu plafona! Da li imate podno grejanje pripremljeno ili samo radijatore itd… Mnogo toga treba da se uračuna kako bi pravilno odlučili šta je najbolje za Vas i Vaš prostor, pre nego što kupite toplotnu pumpu.

Nakon konsultacije dajemo ponude od tri vodeće marke Vaillant, LG Therma V ili Panasonic!

ZAŠTO IZABRATI NAS?

Da li smo najjeftiniji na tržištu, to ne znamo, ali znamo šta nudimo za naše klijente! Kupljene i ugrađene toplotne pumpe preko nas imaju potpunu servisnu podršku koja pokriva sledeće stavke:

  • Izlazak na teren u roku od 24 sata od prijave reklamacije
  • Otklanjanje kvara u najbržem roku
  • 0-24 dostupni našim klijentima
  • Garancija i do 10 godina

Gore navedene stavke govore o tome, da naše klijente ne ostavljamo bez podrške u slučaju problema! To mnogo znači kada je reč o grejanju, jer ako stane grejanje, objekat se hladi! U tom trenutku svaki minut je bitan!